Pflanzkartoffeln

Pflanzkartoffeln
sėklinės bulvės statusas Aprobuotas sritis sėkla apibrėžtis Nustatytus kokybės ir fitosanitarijos reikalavimus atitinkantys bulvių gumbai, skirti sėklai dauginti pagal Privalomųjų rinkai tiekiamų sėklinių bulvių reikalavimų apraše išvardytus dauginimo etapus. atitikmenys: angl. seed potatoes vok. Pflanzkartoffeln rus. посадочный картофель pranc. pommes de terre de semence šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 3D-382 „Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 215 „Dėl Privalomųjų reikalavimų sėklinėms bulvėms“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 83-3325)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Pflanzkartoffeln — Pflạnz|kar|tof|feln Plural …   Die deutsche Rechtschreibung

  • Anerkennungsakt des Bestandes von Pflanzkartoffeln — sėklinių bulvių pasėlio aprobavimo aktas statusas Aprobuotas sritis sėkla apibrėžtis Dokumentas, kuriame nurodoma sėklinių bulvių pasėlio būklė ir atitiktis Sėklinių bulvių pasėlių aprobavimo taisyklių reikalavimams. nuoroda… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Etikett-Pass von Pflanzkartoffeln — etiketė augalo pasas statusas T sritis sėklininkystė atitikmenys: angl. seed potatoes label plant passport vok. Etikett Pass von Pflanzkartoffeln ryšiai: žiūrėk – sėklinių bulvių etiketė šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Etikett-Pass von Pflanzkartoffeln — sėklinių bulvių etiketė statusas Aprobuotas sritis sėklininkystė apibrėžtis Iš dviejų dalių – oficialiosios etiketės ir augalo paso – sudarytas lapelis, kuriame pateikiama privalomuosius rinkai tiekiamų sėklinių bulvių reikalavimus atitinkanti… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Kategorie des Bestandes von Pflanzkartoffeln — sėklinių bulvių pasėlių kategorija statusas Aprobuotas sritis sėkla apibrėžtis Sėklinių bulvių pasėlių kokybės grupė, nustatoma pagal būsimo derliaus sėklinių bulvių kategoriją. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc l?p… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Kategorieanforderungen an Bestände von Pflanzkartoffeln — sėklinių bulvių pasėlių kategorijos reikalavimai statusas Aprobuotas sritis sėkla apibrėžtis Visuma veislinio grynio, sveikumo ir kitų reikalavimų, pagal kuriuos nustatoma, ar sėklinių bulvių pasėlis tinka tam tikros kategorijos sėklinėms bulvėms …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Landsorte von Pflanzkartoffeln — vietinė sėklinių bulvių veislė statusas Aprobuotas sritis augalų genetiniai ištekliai apibrėžtis Ilgai tam tikroje vietoje auginama sėklinių bulvių veislė, išvesta liaudies selekcininkų ar susidariusi natūraliosios atrankos būdu. nuoroda… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Ursprungsregion von Pflanzkartoffeln — sėklinių bulvių kilmės rajonas statusas Aprobuotas sritis augalų genetiniai ištekliai apibrėžtis Rajonas, kuriame vietinė arba išsaugotina in situ sėklinių bulvių veislė buvo ilgai auginama ir prie kurio sąlygų ji yra natūraliai prisitaikiusi.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • in-situ-Erhaltung der genetischen Vielfalt von Pflanzkartoffeln — sėklinių bulvių genetinės įvairovės išsaugojimas in situ statusas Aprobuotas sritis augalų genetiniai ištekliai apibrėžtis Sėklinių bulvių genetinės įvairovės išsaugojimas natūralioje gamtinėje aplinkoje ir žemės ūkio aplinkoje, kurioje susidarė… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • eine Partie von Pflanzkartoffeln — sėklinių bulvių siunta statusas Aprobuotas sritis sėkla apibrėžtis Vienos veislės ir kategorijos (klasės) sėklinių bulvių, užaugintų viename lauke ir nurodytų viename dokumente (dauginamosios medžiagos sertifikate), kiekis. atitikmenys: angl.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”